ตรวจเวลาเข้าโรงเรียนอุทัย
แจ้งผลเสี่ยง 0 ร. มส.
เลขประชาชนนักเรียนแจ้งผู้ปกครอง โรงเรียนประกาศผลเสี่ยงครั้งที่ 2 แล้ว